Het Leerplatform…

“is een set van aansprekende en uitdagende blokjes”

“is onlosmakelijk verbonden met leren”

“maakt leren inspirerend”

“maakt onderwijs en opleidingen krachtiger”

“is het startpunt voor deelnemers, opleiders en experts”

“laat deelnemers het beste uit zichzelf halen”

“kan naadloos geïntegreerd worden in elk applicatielandschap”

Leren en ontwikkelen is onlosmakelijk verbonden met leertechnologie. Het Leerplatform sluit aan bij de nieuwe leerprincipes en onlosmakelijkheid van technologie. Het vormt het digitale portaal waar technologie, leren en werken samenkomen. Het Leerplatform bestaat uit een webapplicatie en een app voor de smartphone en die zijn onderverdeeld in aansprekende en uitdagende blokjes (onderdelen) die leren inspirerend maken. Het is het startpunt voor docenten en studenten die het beste uit zichzelf willen halen.

Neem deel aan een Onlosmakelijke sessie door in te checken op de smartphone
Bekijk een videoboodschap voor een optimale voorbereiding
Stem op voor jou belangrijke onderwerpen in de Leeragenda
Stuur foto’s van belangrijke leermomenten direct naar Het Leerplatform en vorm zo gezamenlijk de Reflectie in Beeld
Leer van en met elkaar in VLC BlueBird, waar Peer Feedback centraal staat
Bereid beeldinterventies voor en bekijk de voortgang van de deelnemers
Speel de Leergame en verhoog jouw retentiewaarde
Maak jouw ontwikkeling zichtbaar met de Leer- & Ontwikkelscan
Bepaal en deel jouw Kracht- & Ontwikkelpunten
Verbeter jouw kennis en vaardigheden met behulp van de eLearning Course
Lees het laatste nieuws en blijf op de hoogte

Hoe werkt Het Leerplatform?

Het Leerplatform bestaat uit 9 blokjes (onderdelen) waarvan er met name 4 worden ingezet bij Inspirerend Opleiden: Beeldactie, Dagstart, Reflectie in Beeld, en de Peer Feedback Community.

De andere blokjes zijn Beeldend Trainen, Leergame, Leer- & Ontwikkelscans, Kracht & Ontwikkelpunten en eLearning Course.

De docent kiest zelf met welke blokjes hij zijn lessen opbouwt. Het Leerplatform ondersteunt niet alleen uiteenlopende leeractiviteiten, maar is een accelerator voor nieuwe vormen van leren en opleiden.

Wat zijn de opbrengsten?

  • Maakt leren en opleiden krachtiger en inspirerend
  • Docenten kunnen leerprocessen van studenten beter begeleiden, stimuleren, analyseren en beoordelen
  • Studenten kunnen individueel en samen op een inspirerende manier leren en presteren
  • Studenten leren actiever en meer samen en worden meer verantwoordelijk voor hun eigen leerproces
  • Leerresultaat minstens 3,5 x groter als dezelfde werkvorm zonder Het Leerplatform