https://www.youtube.com/watch?v=qzh8ydbm068

Inspirerend opleiden

Maakt onderwijs en opleidingen krachtiger en laat deelnemers het beste uit zichzelf halen
Startpakket virtueel lerenOnline training support

Waarom inspirerend opleiden?

De manier van informatieverwerking van studenten is in de loop der tijd veranderd. Leerprocessen en de inzet van apparatuur dienen daarop aan te sluiten en onderwijsprocessen dienen daarop te worden aangepast. Studenten willen geïnspireerd worden en willen flexibel leren met snel resultaat. Daarnaast is technologie onlosmakelijk verbonden met leren en werken. Al deze ontwikkelingen vragen om een andere benadering: Inspirerend Opleiden.

Motiveert studenten

Een inspirerende opleider motiveert studenten door de inzet van leertechnologie. Daarmee kan de docent zijn onderwijs laten aansluiten op de leerbehoefte van studenten. Dat daagt studenten uit en laat hen actiever leren

Inspiratie en waardering

De docent krijgt inspiratie en waardering van studenten en collega’s en krijgt meer zin in zijn werk

Krachtiger

Inspirerend opleiden maakt onderwijs en opleiden krachtiger

Wat levert het op?

Opbrengsten voor docent

 

 • Krijgt meer zin in zijn werk
 • Kan collega’s inspireren om deze verrijking ook toe te passen
 • Weet hoe hij het aansprekende Leerplatform in kan zetten
 • Is een leerprofessional
 • Neemt verantwoordelijkheid voor zijn ontwikkeling
 • Is geïnspireerd door deze manier van leren
 • Neemt meer initiatieven
 • Kan beeldend leren
 • Functioneert beter binnen het team
 • Kan omgaan met feedback

Resultaten voor onderwijsinstelling

 

 • Organisatiedoel wordt eerder en beter behaald
 • Groter zelfoplossend vermogen
 • Beter presterende docenten
 • Verrijkt onderwijs
 • Betere kwaliteit van onderwijs
 • Inspelen op wensen van hedendaagse student
 • Afhankelijkheid van (leer)technologie wordt groter

Virtueel leren met de Peer Feedback Community

Nu het fysieke onderwijs vanwege het coronavirus stilligt, zoeken onderwijsinstellingen naar alternatieven om onderwijs op afstand te kunnen blijven verzorgen. Voor zelfstudie, online presentaties door docenten en andere vormen van kennisoverdracht zijn voldoende mogelijkheden. Maar voor het van en met elkaar leren (sociaal constructivistisch leren) in een virtueel klaslokaal zijn minder oplossingen beschikbaar.

CSS Breda is expert op het gebied van online virtueel leren. We bieden een digitaal platform waar technologie, leren en werken samenkomen. De Peer Feedback Community (PFC) is een online werk- & leeromgeving waarin van, door en met elkaar leren centraal staat. Het is een virtueel klaslokaal waarin deelnemers individueel en in groepsverband producten maken voor hun opleiding/werkpraktijk en elkaar onder andere feedback geven.

Door inzet van de online leeromgeving PFC in combinatie met online talks zoals Skype/FaceTime/Zoom, kan het onderwijs virtueel door blijven gaan ondanks het coronavirus!

Docenten die geen les kunnen of mogen geven kunnen deze periode aangrijpen om het onderwijs te vernieuwen én aandacht te geven aan hun eigen professionalisering. Zij kunnen zich professionaliseren tot Expert Virtueel Leren en leren hoe zij onderwijs en leertrajecten online kunnen inrichten.

Expertprogramma Virtueel LerenPeer Feedback Community

StartpakketStartpakket Virtueel leren

4.950

excl. btw
 • Toegang tot de virtuele leer- & werkomgeving Peer Feedback Community voor 50 gebruikers
 • Deelname aan het Expertprogramma Virtueel Leren (online editie) waarin 1 docent/opleider getraind wordt om aan de slag te gaan met de PFC
Neem contact op