Beeldende Teamtraining met NAC O19

By 14 juni 2017 juni 21st, 2017 Geen categorie

CSS Breda helpt organisaties sterker te worden door het invoeren van Werkplekleren met (Beeldende) Leertechnologie. In het bedrijfsleven hebben we dit binnen verschillende branches al succesvol kunnen implementeren. Daarom waren we benieuwd of dezelfde resultaten ook bij sportteams behaald kunnen worden… en dat hebben we getoetst bij NAC Breda!

In samenwerking met de KNVB hebben wij een uniek leermodel vormgegeven: ‘Beeldende Teamtraining’, dat hieronder is weergegeven.

 

Dit model hebben wij gepresenteerd aan NAC Breda. Technisch directeur Hans Smulders en manager jeugdopleiding Tim Gilissen waren hier enorm enthousiast over en zagen direct een kans om het leermodel uit te voeren bij het jeugdelftal NAC O19. Zodoende is samen met de manager jeugdopleiding het Leermodel toegespitst en op maat gemaakt voor de spelers van NAC O19.

Op 12 april is de pilot van Beeldende Teamtraining gestart, met in totaal 5 bijeenkomsten. De kick-off stond in het teken van de leer- en ontwikkelingsbehoefte van de spelers inzichtelijk te maken. Daarvoor hebben de spelers:

  • een Profielscan ingevuld, welke voornamelijk in ging op skills als zelfregulatie, reflectievermogen en verantwoordelijkheid nemen voor eigen leerproces
  • een sessie Beeldend Trainen gedaan, waar zij hun 6 belangrijkste verbeterpunten als team konden bepalen

Meteen werd duidelijk wat de ontwikkelpunten voor dit team waren en daar zijn de opvolgende 3 bijeenkomsten op gebaseerd.

Elke bijeenkomst namen de spelers deel aan een sessie Beeldend Trainen. Tijdens deze sessies stonden onderwerpen als samenwerken, omgaan met tegenslagen en teamafspraken centraal.

Uit elke sessie kwamen 6 verbeterpunten naar voren die in de veldtraining direct in de praktijk gebracht konden worden. Na elke sessie speelden de voetballers de Leergame waarin ze gevraagd werden of ze de beelden ook in de praktijk hebben ervaren én verbeterd.

Na deze 3 beeldsessies hebben de spelers weer de Profielscan ingevuld, waaruit voor elke speler persoonlijk de ontwikkeling inzichtelijk werd, maar ook de groei van het team als geheel. Wat blijkt..? De spelers hebben binnen twee maanden zich voor 17% ontwikkeld op reflectievermogen, en 12% op samenwerken! Een enorm groot resultaat, in een klein tijdsbestek!

De pilot is uitgebreid geëvalueerd met de manager jeugdopleiding, de trainer van het elftal O19, en de spelers zelf. De opbrengst van het project Beeldende Teamtraining: een verbetering van het teamresultaat met 7%, doordat:

  • spelers zich bewust worden van hun sterke en zwakke(re) punten. Hierdoor kunnen zij nu beter inspelen op de ontwikkelpunten en gaan ze dus bewuster om met hun ontwikkeling.
  • spelers in interactie gaan rondom de beeldtafel, wat bijdraagt aan hun leerproces en reflectievermogen
  • spelers actief en met elkaar aan de slag gaan met hun eigen voetbalbeelden
  • spelers makkelijker en meer met elkaar de dialoog aangaan

Verder is opvallend dat prestaties in de groepsdynamica in het veld en rond de beeldtafel met elkaar overeenkomt. Daarnaast krijgen wij de indruk dat de 1e profielscan een voorspellende waarde heeft wat betreft de ontwikkeling en prestaties van de voetballer…

De spelers en trainers zijn zeer positief over het verloop van de pilot en de uitvoering van ons leermodel. De spelers gaven zelfs aan dat deze nieuwe manier van trainen veel potentie heeft in de sportwereld! Naar aanleiding van deze pilot hebben we onze Lessons Learned geformuleerd en gaan we opnieuw de samenwerking met NAC Breda aan: bij zowel NAC O19 als het 1e elftal!

 

 

CSS Breda maakt organisaties sterker door het invoeren van Werkplekleren met (Beeldende) Leertechnologie. Bij CSS Breda zijn we ervan overtuigd dat onze Leertechnologie onlosmakelijk verbonden is met werkplekleren.