Beeldend Trainen bij de Gemeente Breda.

Jos Baeten & Marlous Vaes, 22-09-2016.

Dat was de vraag van de Gemeente Breda als zij binnen twee weken een breed gedragen advies zouden voorleggen aan de wethouder. Zij kozen hier voor een oplossing met <a href="http://www.cssbreda you can check here.nl/leertechnologie/beeldendtrainen/”>Beeldend Trainen.

In twee groepen volgden direct betrokken ambtenaren en Bredase ondernemers een sessie Beeldend Trainen bij CSS Breda. De vraag van de Gemeente aan hen was: hoe kan de werkgelegenheidsontwikkeling in Breda het best worden gestimuleerd?

Elke groep analyseerde rond een Beeldtafel een speciale video waaruit zij zes belangrijke beelden kozen waarmee volgens hen de werkgelegenheidsontwikkeling in Breda het best wordt gestimuleerd.

Voor deze video leverde Mylène Hodzelmans en Marieke Bart van de Directie Ontwikkeling, afdeling Economie, Cultuur en Onderwijs voorbeelden aan van kernsectoren, (inter)nationale trends, prikkelende statements en thema’s zoals een meer ondernemende arbeidshouding, toegepaste innovaties, opkomst ondernemerschap & toename ZZP’ers. Jos Baeten en Marlous Vaes, twee experts van CSS Breda hebben hen bij het aanleveren hiervan zo goed mogelijk begeleidt zodat zij de juiste broninformatie toegestuurd zouden krijgen. Zo waren de experts in staat om samen met hen snel het juiste object en de probleemstelling te ontwerpen waarnaar de video kon worden gemonteerd.GemeenteBreda3

Na de sessie Beeldend Trainen heeft elke groep de gekozen impulsen verrijkt met concrete ideeën voor betere werkgelegenheidsontwikkeling in Breda.

Deze vorm van Beeldend Trainen hielp dus daadwerkelijk ambtenaren en ondernemers sneller tot breed gedragen besluiten te komen. Hiermee kunnen ze snel over thema’s en impulsen adviseren die door de Directie Ontwikkeling zijn gebruikt in hun advies aan de wethouder.

GemeenteBreda1                     GemeenteBreda2


“Het was natuurlijk best spannend of het zou gaan lukken om met deze methode tot versnelde besluitvorming te komen, maar het is gelukkig erg goed uitgepakt en we hebben nu inderdaad in korte tijd een basisraamwerk van waaruit we verder kunnen.”
Mylène Hodzelmans, senior-adviseur economie


De Beeldtafel vormt de technologie van een methode die gebruikt wordt om deelnemers meer verantwoordelijk te maken voor hun werk. CSS Breda heeft deze methode ontwikkeld en toegepast bij veel grote organisaties en instellingen.

Baeten en Vaes ervaarden de toepassing bij beide groepen als positief, maar vooral inspirerend. Beide groepen vonden de aanpak leuk en uitdagend, en de ondernemers gaven direct na de sessie aan dat zij het een heel leuke en creatieve manier van discussie en besluitvorming vinden. “Ze hadden volop tips voor verbetering van de werkgelegenheidsontwikkeling. En inderdaad gaven zij aan dat een beeld meer dan duizend woorden zegt”, aldus Hodzelmans.


Hodzelmans: “De sessie met ondernemers is daarin heel bepalend geweest. De adviezen die zij ons gegeven hebben waren zeer bruikbaar en hebben ook de doorslag gegeven voor het inrichten van het beleid. Inhoudelijk kwamen we ambtelijk ook wel tot dezelfde punten, maar met te veel detail en mogelijke verbindingen. Zij waren minder uitgebreid, maar kozen wel heldere invalshoeken, die we dus gevolgd hebben. Ook hadden zij nog adviezen over de rol van de Gemeente


Kortom: de methodiek en technologie van Beeldend Trainen is zeker geschikt om besluitvorming binnen een organisatie te kunnen versnellen en verrijken. De resultaten vormen voor meerdere partijen aanleiding om Beeldend Trainen ook voor andere innovatieve projecten in te zetten en verder te ontwikkelen.