CSS Breda presents… Het Leerplatform

By 26 juni 2017 juli 5th, 2017 Geen categorie

De afgelopen jaren hebben we vele ideeën, gebruikerservaringen en lessons learned verzameld en dat heeft geleid tot de ontwikkeling van Het Leerplatform.

Wist je dat..

Het Leerplatform:

 • Leren weer inspirerend maakt?
 • een set van aansprekende en uitdagende blokjes is?
 • onderwijs en opleidingen krachtiger maakt?
 • gebruikers het beste uit zichzelf laat halen?
 • een onlosmakelijk onderdeel is van uw bijeenkomsten?
 • onlosmakelijk verbonden is met leren?
 • het startpunt is voor de opleider?

De wereld om ons heen verandert door technologische ontwikkelingen, veranderingen in maatschappij & milieu en ontwikkelingen in organisaties en markten. Door bewuster te leren & ontwikkelen kunnen mensen met al deze veranderingen leren omgaan. De ontwikkelingen, en met name de impact van technologie, hebben er echter voor gezorgd dat mensen anders zijn gaan leren.

Op basis van onze ‘lessons learned’, gebruikerservaringen en met input van onze klanten uit het onderwijs, bedrijfsleven en de zorg beweren wij dat leertechnologie op een andere manier ingezet moet worden, namelijk onlosmakelijk van leren en ontwikkelen.

Deze visie hebben wij vertaald naar Het Leerplatform, een nieuw online platform dat aansluit bij de leerprincipes én de onlosmakelijkheid van technologie. In Het Leerplatform kiest een docent of opleider met welke aansprekende en uitdagende blokjes hij zijn colleges, lessen, trainingen, bijeenkomsten, cursussen of meetings opbouwt. Het slaat de brug tussen virtueel en fysiek leren en opleiden.

Het Leerplatform bestaat uit 9 blokjes (producten). De drie blokjes: Beeldactie, Leeragenda en Reflectie in Beeld zijn ‘onlosmakelijk’ en dienen als basis van Het Leerplatform. De overige 6 blokjes kunnen naar behoefte van de gebruiker worden geactiveerd:  VLC BlueBird, Beeldend Trainen, Leergame, Leer-& Ontwikkelscans, Kracht-& Ontwikkelpunten en de eLearning Course.

Het Leerplatform verbindt al onze leerprincipes met elkaar in één platform waardoor:

 • er meer actief en meer samen wordt geleerd;
 • deelnemers meer verantwoordelijk worden voor hun eigen leerproces;
 • er geleerd wordt door beter te reflecteren en minder te memoriseren;
 • het leerproces wordt verlengd;
 • het leerresultaat minstens 3,5x zo groot is in vergelijking met dezelfde werkvorm zonder Het Leerplatform;
 • er een betere verbinding is tussen werksituaties en leersituaties;
 • de trainer meer werkplezier krijgt

Kijk voor meer informatie op http://kennismaking.hetleerplatform.nl/ en bekijk onze video!

 

CSS Breda maakt organisaties sterker door het invoeren van Werkplekleren met (Beeldende) Leertechnologie. Bij CSS Breda zijn we ervan overtuigd dat onze Leertechnologie onlosmakelijk verbonden is met Werkplekleren.