CSS Breda draagt haar expertise op het gebied van inspirerend opleiden graag over aan jouw onderwijsinstelling. Dit doen wij door middel van een vijfdaags train-de-trainer programma, ook wel Expertprogramma genoemd. We bieden je op het gebied van virtueel leren een online variant aan genaamd Virtueel Leren. Dit Expertprogramma maakt onderdeel uit van het startpakket virtueel leren met de Peer Feedback Community.

Wat houdt het online Expertprogramma Virtueel Leren in?

Tijdens het vijfdaagse Expertprogramma Virtueel Leren vindt theoretische verdieping plaats (Virtual Action Learning). Daarnaast ontwerp en ontwikkel je op professionele wijze de inhoud voor een Peer Feedback Community. Als Expert Virtueel Leren ben je in staat om op professionele wijze:

  1. als leerprofessional de verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces en ontwikkeling te nemen
  2. het leerproces en de didactiek achter samenlerend produceren (VAL) uit te dragen
  3. over de inrichting en uitvoering van een Peer Feedback Community (PFC) te adviseren
  4. de inhoud voor een PFC te ontwikkelen
  5. het leerproces achter de PFC te faciliteren incl. uitvoeren van werk- & leervormen en procesgericht modereren
  6. de werkproducten, voortgang van leerproces en resultaten te beoordelen
  7. de Peer Feedback Community te prepareren, inrichten, introduceren en functioneel te beheren.