Wat is Beeldend Trainen?

Beeldend Trainen is een nieuwe en aansprekende manier van trainen die aansluit bij de werkpraktijk. Beelden van werksituaties worden omgezet naar leersituaties zodat deelnemers hun kennis en expertise meer met elkaar delen. Het is een inspirerende en dynamische manier van teamontwikkeling met gebruik van praktijkvideo’s, multitouch beeldtafel en smartphone app.

Hoe werkt Beeldend Trainen?

Beeldend Trainen bestaat uit een sessie, oefening en Leergame. Beeldend Trainen start met de sessie waarbij een groep deelnemers samen een praktijkvideo analyseert op een grote multitouch beeldtafel. Zij kiezen individueel beelden uit de video waarover ze daarna met elkaar een betekenisvolle dialoog aangaan om het eens te worden over wat de 6 belangrijkste praktijkbeelden zijn. Ze bereiken hiermee gedeelde betekenis. Vervolgens oefenen de deelnemers tijdens de bijeenkomst met de 6 beelden om zich hierin te verdiepen en te verbeteren. In de weken daarop spelen ze individueel met dezelfde beelden de Leergame op hun smartphone. Zo wordt leren van praktijksituaties verankerd in hun werkpraktijk.

bekijk hier onze video

over beeldend trainen!

De invoering van Beeldend Trainen wordt gezien al eerste stap op weg naar Werkplekleren met Leertechnologie en kent in die vorm vier belangrijke onderdelen:

Apparatuur

 • een krachtige multi-touch 27 inch beeldtafel
 • mobiele transporter & stootbestendige koffer
 • installatie van de applicatie Beeldend Trainen en Remote Service

Applicatie & Leergame

 • licentie van de applicatie Beeldend Trainen
 • gebruik van de Leergame op de smartphone
 • tweemaal per jaar een update met software-aanpassingen

Expertprogramma

 • vijfdaags train-de-trainer programma tot Expert
 • leer vraagstukken om te zetten naar beeldinterventies
 • ontwikkel Beeldinterventie voor de eigen werkpraktijk

Beeldinterventie Bank

 • volledige toegang tot de Beeldinterventie Bank
 • kant-en-klare trainingen
 • groot aanbod van samengestelde Rijke Praktijkvideo’s

Wat zijn de opbrengsten?

 • Retentiewaarde die 3x zo hoog is als bij traditionele trainingen
 • Deelnemers doen actief mee en worden geïnspireerd
 • Deelnemers leren meer in aanzienlijk minder tijd in vergelijking tot traditionele manieren van trainen
 • Uitstekend geschikt als beeldinterventie en als onderdeel van teamtrainingen voor een breed scala van onderwerpen zoals: teamvorming, klantvriendelijkheid, feedbackcultuur, cultuurverandering, veiligheid, besluitvorming en leiderschap.

Speciaal voor onze Experts Beeldend Trainen

CSS Breda organiseert voor haar Experts Beeldend Trainen jaarlijks verschillende supportdagen. Op deze dagen krijgen zij inzicht in de laatste ontwikkelingen van Beeldend Trainen en de Leergame en ontvangen zij tips en feedback voor een optimale beeldende training, praktijkvideo en oefening.

Supportdagen in 2017:

 • 3 februari
 • 7 april
 • 23 juni
 • 29 september
 • 1 december

Supportdagen in 2018:

 • 2 februari
 • 13 april
 • 8 juni
 • 14 september
 • 26 oktober
 • 14 december