Wat zijn de Leer- & Ontwikkelscans?

De 3 Leer- en Ontwikkelscans zijn online tools die in korte tijd en met weinig inspanning de ontwikkeling van organisaties, teams en individuen op samenhangende wijze zichtbaar maken. De Toekomstscan maakt de organisatie- en ambitieontwikkeling zichtbaar. De Teamscan is een scan die de teamontwikkeling zichtbaar maakt. De Profielscan brengt op individueel niveau de ontwikkeling in kaart.

Hoe werken de Leer- & Ontwikkelscans?

Deelnemers vullen op twee momenten een online vragenlijst in voor acht thema’s die worden gekozen door de opdrachtgever. De Leer- & Ontwikkelscans brengen de leernoodzaak voor betrokkenen in kaart, geven aanleiding tot reflectie en stimuleren een betekenisvolle dialoog. De resultaten van een Scan worden uitgedrukt in de vorm van diagrammen en een Scan.

Wat zijn de opbrengsten?

  • Maken de ontwikkeling van deelnemers zichtbaar door op twee momenten te meten: voor en na een Leertraject of Trainingsprogramma
  • Deelnemers krijgen inzicht in kracht- en ontwikkelpunten
  • Deelnemers nemen verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling