4 april 2016, Rens van den Berg

Tijdens de Proeverij van 24 maart hebben twee zorgorganisaties kennis gemaakt met Werkplekleren met Leertechnologie: een academisch ziekenhuis en een ouderenzorginstelling. Beiden zijn zorgverleners maar wel vanuit een ander perspectief. Bij de Proeverij gingen zij met elkaar in dialoog over werkplekleren.

In de afgelopen anderhalf jaar hebben al bijna 90 mensen van ruim 50 organisaties in onze Proeverij ervaren wat Werkplekleren met Leertechnologie is. Door de Proeverij krijgen organisaties een beeld van onze visie op werkplekleren en maken zij kennis met deze manier van leren & ontwikkelen die het adaptief vermogen van een organisatie kan versterken.

Elke Proeverij starten we met het mobiliseren van kennisdeling en zo ook bij deze Proeverij. De deelnemers kregen foto’s te zien uit de Aarsman Collectie. Hans Aarsman leert ons namelijk om anders naar foto’s te kijken. Door een betekenisvolle dialoog te houden en kennis te delen, werd voor de deelnemers het verhaal achter de foto’s duidelijk.

Tijdens deze dialoog werd al snel duidelijk waarom het interessant was dat een academisch ziekenhuis en een ouderenzorgorganisatie vanuit een ander perspectief naar de foto’s keken. De ene organisatie bekeek vooral hoe het ouder worden van mensen zo goed mogelijk gefaciliteerd kon worden, terwijl de andere organisatie bekeek hoe mensen door behandeling en onderzoek zo snel mogelijk het normale leven kunnen oppakken. De dialoog leidde naar revalidatie en in het bijzonder geriatrische revalidatiezorg waarbij bleek dat daar onder andere heel veel overeenkomsten waren op het gebied van multidisciplinair samenwerken.

Om multidisciplinaire teams goed te laten functioneren is professionalisering op teamniveau belangrijk. Gedurende de Proeverij werd dat bevestigd toen de twee organisaties een Teamscan invulden die de ontwikkeling van teams in kaart brengt, in onze virtuele leeromgeving (VLC) zagen hoe mensen elkaar feedback geven en ervoeren hoe je gebruik maakt van elkaars expertise bij Beeldend Trainen.

Na de Proeverij hadden de deelnemers van de twee organisaties een beargumenteerde opvatting over werkplekleren. Zij waren van mening dat het belangrijk is om aandacht te geven aan teamontwikkeling en dat door het in kaart brengen van de ontwikkeling en het inzetten van Beeldend Trainen, een verschil kan worden gemaakt ten opzichte van traditionele opleidingsmodellen.