Jos Baeten, 14-07-2016. 

BREDA – Statushouders afkomstig uit o.a. Eritrea, Somalië en Soedan namen op 22 juni jl. deel aan een pilot-sessie Beeldend Trainen met als doel een bijdrage te leveren aan hun succesvolle inburgering. CSS Breda, stichting Nieuwkomers en Vluchtelingen Brabant Centraal (SNV) en de gemeente Breda maakten de pilot-sessies mogelijk. Betrokkenen zagen de voordelen in en daarnaast verbeteringen voor de toekomst.

 

De deelnemers staan aan het begin van hun inburgeringstraject, de Nederlandse taal is een grote belemmering waar zij tegenaan lopen tijdens het inburgeren. Beeldend Trainen biedt een uitkomst voor deze taalbarrière, het is een beeldende manier van leren waarbij maatschappelijke thema’s zoals zelfredzaamheid, probleemoplossend vermogen, verantwoordelijkheid nemen en kennis van Nederlandse waarden en normen, aan bod komen. Bovendien leren de deelnemers met metacognitieve vaardigheden zoals argumenteren, reflecteren en de schakel van abstraheren naar concretiseren en vice versa.

Aanvankelijk reageerden de deelnemers wat afwachtend, maar zij waren desalniettemin vanaf het eerste moment zeer gemotiveerd, nieuwsgierig en bereid tot leren. Betekenisvolle dialogen tussen de deelnemers -al dan niet in eigen taal- kwamen tot stand om uiteindelijk consensus te bereiken over de beelden.

De sessies hebben ertoe geleid dat CSS Breda met betrokken partijen verkent hoe deze beeldende manier van leren statushouders kan helpen bij het bevorderen van hun zelfredzaamheid.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Marlou Hoogers van CSS Breda via marlou.hoogers@cssbreda.nl