Project L&D-manager 2020

By 18 mei 2017 juni 16th, 2017 Geen categorie

CSS Breda, de Academie voor Werkplekleren en NVO2 hebben elkaar gevonden als samenwerkingspartners.

NVO2 is dé Nederlandse Vereniging van HRD-professionals in Ontwikkelen en Opleiden.  NVO2 werd getriggerd door de Academie voor Werkplekleren (AvW) en de vraag hoe HRD, L&O en personeelszaken zich in de toekomst zal ontwikkelen. Een vraag die CSS Breda en de AvW ook bezig houdt en naar aanleiding hiervan zijn we met elkaar in gesprek gegaan. Onze centrale vraag bleek te zijn:

‘Hoe ziet het vakgebied en profiel van de L&D-manager er in 2020 uit?’

Daarom is besloten om met NVO2, CSS Breda en AvW een intensieve samenwerking aan te gaan met als doel  werkplekleren meer onder de aandacht brengen en overzicht en inzicht geven in het toekomstige vakgebied van Learning & Development. Dit alles hebben we ondergebracht in het project L&D-manager 2020. Om onze doelen te bereiken voeren we gezamenlijk een aantal activiteiten uit, waaronder 4x een sessie Werkplekleren met Leertechnologie. Meer informatie en aanmelden voor de sessie kan op de website van NVO2

NVO2 is begin februari met een delegatie naar London afgereisd voor een meeting over Learning Technologies. Aansluitend is er 7 maart door CSS Breda, AvW en NVO2 een post-meeting georganiseerd. Met gebruik van leertechnologie werd de dialoog aangegaan over de snelle (technologische) veranderingen en werd de vertaalslag gemaakt naar de impact op ons als professionals en de rol van L&D manager/specialist in 2020. We zijn op zoek gegaan naar de belangrijkste argumenten die een nieuwe visie op L&D vakgebied rechtvaardigen; en de belangrijkste rollen die horen bij de L&D manager in 2020.

Resultaat was een inspirerende middag waarin commitment is uitgesproken om deze dialoog online voort te zetten in een kenniscommunity (BlueBird): ‘Learning & Development 2020’. Eenmaal per jaar komen we in Breda bij elkaar om de dialoog verder te verdiepen. De kenniscommunity in BlueBird is eind april gestart en is open voor alle leden van de AvW, NVO2 en iedereen die geïnteresseerd is in het L&D-vakgebied en een actieve bijdrage wil leveren aan de dialoog.

Grijp deze unieke kans om je verder te verdiepen in de ontwikkelingen omtrent het profiel van de L&D-specialist en deel te nemen aan een betekenisvolle dialoog met andere professionals uit het vakgebied! Meld je aan voor de Kenniscommunity door een mail te sturen naar info@academievoorwerkplekleren.nl, dan ontvang je een unieke token waarmee je kunt inloggen in BlueBird en direct kan aansluiten!

Kijk voor meer informatie op www.cssbreda.nl, www.nvo2.nl en www.academievoorwerkplekleren.nl

CSS Breda maakt organisaties sterker door het invoeren van Werkplekleren met (Beeldende) Leertechnologie. Bij CSS Breda zijn we ervan overtuigd dat onze Leertechnologie onlosmakelijk verbonden is met werkplekleren.