Waarom Inspirerend Opleiden?

De manier van informatieverwerking van studenten is in de loop der tijd veranderd. Leerprocessen en de inzet van apparatuur dienen daarop aan te sluiten en onderwijsprocessen dienen daarop te worden aangepast. Studenten willen geïnspireerd worden en willen flexibel leren met snel resultaat. Daarnaast is technologie onlosmakelijk verbonden met leren en werken. Al deze ontwikkelingen vragen om een andere benadering: Inspirerend Opleiden

Wat is Inspirerend Opleiden?

Een inspirerende opleider motiveert studenten door de inzet van leertechnologie. Daarmee kan de docent zijn onderwijs laten aansluiten op de leerbehoefte van studenten. Dat daagt studenten uit en laat hen actiever leren. De docent krijgt inspiratie en waardering van studenten en collega’s en krijgt meer zin in zijn werk. Inspirerend Opleiden maakt onderwijs en opleiden krachtiger.

Word een inspirerende opleider

Wilt u een inspirerende opleider worden en uw onderwijs vernieuwen met leertechnologie? Volg dan het Expertprogramma