Werkdruk is een steeds groter wordend probleem in de zorg. De werkdruk neemt fors toe, zowel in de ouderenzorg als gehandicaptenzorg. De zorg wordt steeds complexer en dat vraagt veel van zorgprofessionals, zowel in het verlenen van zorg als gesprekken met familie en andere betrokkenen. Dit heeft invloed op de balans tussen werk en privé.

In de ambulante zorg hoor ik vaak dat er onbegrip is voor het systeem. Er is meer tijd nodig om een cliënt of gezin goed te kunnen begeleiden maar vanwege de strakke planning is daar geen tijd voor. Op woongroepen en in dagbesteding is werkdruk een probleem voor hele teams omdat er scheve verhoudingen zijn en er weinig op elkaar wordt gelet.

Werkdruk wordt ervaren als een groepsprobleem en mijn opvatting is dat een team kan leren omgaan met werkdruk. Door het probleem als team aan te pakken kunnen teamleden elkaar helpen. Een groep heeft namelijk meer capaciteit om een probleem op te lossen dan een individu. Een team kan leren werkdruk te voorzien, zien, oppakken en oplossen en het beter terug te koppelen aan de leidinggevende. Ook kunnen zij leren om elkaar te beschermen voor werkdruk, leren tot waar verantwoordelijkheden liggen en de balans vinden tussen werk en privé.

CSS Breda heeft de afgelopen jaren bij haar klanten veel ingezet op teamontwikkeling, mede door thema’s als werkdruk aan te pakken in teams. Als teamleden als een krachtig team functioneren dan zijn zij weerbaarder en kunnen zij beter omgaan met werkdruk en andere onderwerpen zoals: hoe spreken we elkaar aan, wat zijn onze gemeenschappelijke waarden en hoe zijn we complementair aan elkaar?

Benieuwd naar de mogelijkheden van teamontwikkeling op de werkplek? Kom vrijblijvend naar een Proeverij of neemt contact met ons op.

Rens van den Berg, 27 maart 2017