14 april’16, Rens van den Berg.

Donderdag 7 april vond het B-learning congres ‘Copy Paste; de kunst van het afkijken’ plaats in Zeist. Van ziekenhuizen uit heel Nederland waren Managers en medewerkers op het gebied Opleiden & Ontwikkelen aanwezig om nieuwe kennis en inspiratie op te doen. Tijdens deze dag, die in het teken stond van praktijkverhalen, mocht ik themasessies verzorgen over Beeldend Trainen en gaf mijn collega Jos Baeten een presentatie over werkplekleren.

Jos vertelde over zijn presentatie dat het “een interactieve sessie was voor een aandachtig publiek. Ik liet hen een nieuwe kijk op leren en ontwikkelen binnen ziekenhuizen zien”. Deze nieuwe kijk betreft Werkplekleren met Leertechnologie met onder andere virtuele leeromgeving VLC, Leer- & Ontwikkelscans, Beeldend Trainen en de Leergame. Er werden 4 praktijkverhalen toegelicht van instellingen waar Werkplekleren met Leertechnologie is toegepast en de presentatie eindigde met 4 stappen om werkplekleren op inspirerende wijze in te voeren binnen een organisatie.

Na de presentatie van Jos konden deelnemers themasessies bijwonen, waaronder Beeldend Trainen. Beeldend Trainen is een aansprekende en praktijkgerichte leerinterventie op de werkplek. Het is een applicatie op een multi-touch beeldtafel waarmee praktijkvideo’s op allerlei onderwerpen geanalyseerd kunnen worden.

IMAG1353Tijdens de themasessies analyseerden de deelnemers een video en selecteerden kritieke beelden. De dialoog kwam daarna meteen op gang en al snel werd duidelijk dat ziekenhuizen in de basis voor dezelfde uitdagingen staan. Er wordt veel gepraat over 70-20-10 leren en werkplekleren, maar er zijn maar weinig ziekenhuizen die het in praktijk, of beter gezegd naar de praktijk kunnen brengen. Deelnemers hebben tijdens de sessie ervaren dat Beeldend Trainen een aantrekkelijke werkvorm is als eerste stap op weg naar werkplekleren.

beeldtafelUit de dialoog bleek dat ziekenhuizen veelal praten over dezelfde professionaliseringsbehoefte maar het anders noemen en dat geldt eigenlijk voor de gehele zorgbranche. Ik doe nu veel projecten op het gebied van zelfsturende teams, krachtige teams, zelforganiserende teams, resultaatverantwoordelijke teams, teams met zelfsturend vermogen, et cetera. Wij noemen het Krachtige Teams en dat thema, met Feedbackcultuur als onderdeel daarvan, sloot goed aan bij de themasessies.

Ziekenhuizen zijn op zoek naar concrete vormen die hen helpt om op weg te gaan naar werkplekleren en 70-20-10 en Beeldend Trainen kan daarin een aanprekende eerste stap zijn.